Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLPRS

Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Općine i RH u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini
Izvješće o korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018.godini
Izvješće o o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa pomoći obrazovanju u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2018.godini
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom obrazovanju
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

 


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za period 01.01.2018. do 30.06.2018.

Odluka o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za period 01.01.2018. do 30.06.2018.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – opći i posebni dio proračuna
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; Izvještaj o korištenju proračunske zalihe; Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima; Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka


Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Prvi kvartal – Financijski izvještajPotvrda
Polugodišnji – Financijski izvještajBilješke uz financijski izvještajPotvrda
Treći kvartal – Financijski izvještajPotvrda, Referentna stranica
Godišnji – Financijski izvještaj, Potvrda i referentna stranica, Obvezne bilješke uz financijske obrasce, Bilješke uz financijske obrasce (15.02.2019.), Potvrda i referentna stranica – ispravak (22.02.2019.) , Konsolidirani financijski izvještajPotvrda i referentna stranica – konsolidirano, Bilješke uz konsolidirane obrasce


IV. IZMJENA – 30.11.2018.

Izmjena Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2014.-IV
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu
Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018.godini
Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Dopune Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018.godinu
Izmjena Programa javnih potreba u sportu
Izmjena Programa pomoći obrazovanju
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu

 


III. IZMJENA – 23.07.2018.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi 2018. – III. izmjena
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena Programa pomoći obrazovanju


II. IZMJENA – 17.05.2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – II. izmjena
Proračun Općine Kneževi Vinogradi 2018. – II. izmjena
Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena Programa pomoći obrazovanju
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu


I. IZMJENA – 20.3.2018.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi 2018. – I. izmjena
Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu – I. izmjena
Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena Programa pomoći osnovnom obrazovanju u 2018. godini
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini
Dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradu u 2018. godini
Izmjena i dopuna Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godini
Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu


Proračun Općine Kneževi Vinogradi 2018.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Obrazloženje Proračuna Općine Kneževi Vinogradi 2018.
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018.godinu
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program pomoći obrazovanju
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Program utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu
Program redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi i civilne zaštite u 2018. godinu


Prijedlog Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu