Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:
2. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 05.07.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV „Zeko“;
2. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi unutar Podmjerje 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost;
5. Donošenje Rješenja o imenovanju člana u Skupštinu Zajedničkog vijeća općina Vukovar;
6. DonošenjeOdluke o dodjeli dodatne potpore NK Borac Kneževi Vinogradi;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za nastavak izgradnje ceste u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni – II. faza.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.