Na području Općine Kneževi Vinogradi, registriran je velik broj udruga, koje u opisu svoje djelatnosti imaju registriranu aktivnost iz područja sporta, kulture, razvoja civilnog društva te socijalnih djelatnosti.

Kao i svake godine, tako je i početkom ove bio raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini koji je bio otvoren od 08. siječnja do 08. veljače. Svoje programe i projekte mogle su prijaviti sve udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Kneževi Vinogradi, i to u području sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi, gospodarstva i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Putem ovog Javnog natječaja, dodijeljeno je gotovo milijun kuna, odnosno 950.000,00 kuna, koji će u konačnici unaprijediti sposobnosti udruga za pružanje društvenih usluga korisnicima te potaknuti udruge na unaprjeđenje kvalitete života građana i promicanje položaja i ugleda Općine Kneževi Vinogradi. Financijska sredstva raspoređena su na 35 programa/projekta, koji su prijavljeni od strane 28 udruga.

Od navedenog iznosa, 692.000,00 kuna dodijeljeno je sportskim klubovima za poticanje i promicanje sporta, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja, te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana. Iznos od 253.000,00 kuna dodijeljen je udrugama za razvoj civilnog društva (uključujući kulturu i socijalne djelatnosti), te 5.000,00 kuna za razvoj strukovnih udruga koje se bave aktivnostima vezanim za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu životinja.

Trenutno je u tijeku potpisivanje ugovora o financiranju sa udrugama, a nakon toga slijedi raspisivanje natječaja koji se odnosi na financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u području sporta i rekreacije; eno, etno i gastro ponuda te obilježavanje obljetnica, jubileja i slično.