STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Kn.Vinogradi, 24.03.2020.

VAŽNA OBAVIJEST
vlasnicima obrta i nositeljima OPG-a
s područja Općine Kneževi Vinogradi

Radi što potpunijeg sagledavanja stanja na području Općine Kneževi Vinogradi u pridržavanju i provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23.03.2020.godine obavještavamo sve vlasnike obrta i nositelje OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi da su dužni Stožeru civilne zaštite Općine Kneževi Vinogradi

DOSTAVITI PODATKE
O POPISU OSOBA ZA KOJE SU KAO ODGOVORNE OSOBE iz članka III. Odluke IZDALI PROPUSNICE ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA

Podaci o izdanim propusnicama dostavljaju odmah po izdavanju isključivo na mail:

zdenko.carapar66@gmail.com

a osobito sadrže: ime i prezime kome je propusnica izdana i za koji termin.

Isto se odnosi na nositelje/ vlasnike OPG ili obrta i sve djelatnike.

Dodatne informacije možete dobiti na gore navedeni e.mail i kontaktne podatke Stožera CZ Općine Kneževi Vinogradi:
– Zdenko Čarapar – Načelnik Stožera CZ 091/613-14-33
– Marinko Despinić – Zamjenik Načelnika Stožera CZ 091/932-52-68

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI