Zahtjev za ispravak informacije objavljene u novinskom listu i web izdanju Új Magyar Képes Újság od 11.03.2021. a tiče se financiranja rada udruga

Zahtjev za ispravak informacije objavljene u novinskom listu i web izdanju Új Magyar Képes Újság od 11.03.2021., a tiče se financiranja rada udruga (.pdf)

Sukladno objavljenom članku u web i tiskanom izdanju Új Magyar Képes Újság od 11.03.2021., iako nam nije praksa, smatramo dužnost s obzirom da se radi o sredstvima poreznih obveznika, prikazati istinu iz kojeg razloga udruge navedene u članku Új Magyar Képes Újság nisu ostvarila sredstva iz Proračuna Općine, u kojem upravo kako reče nezavisni vijećnik u samom tekstu, se radi o ničemu drugom, nego o kupnji glasova za predstojeće lokalne izbore.

Kako članak sadrži niz netočnih navoda i činjenica koje čitatelje dovode u zabludu, a sukladno navedenom primjenjujući članak 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13), ovim putem dostavljamo zahtjev za ispravak informacije.

Sredstva za rad udruge osiguravaju se u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro, a čiji su ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15), te također sukladno zakonskim i podzakonskim propisima utvrđena mjerila za ostvarivanje potpora. Sredstva iz
kojih se financiraju udruge su sredstva građana, odnosno porezni prihodi građana i prihodi iz državnog proračuna, te samim tim građani imaju pravo znati zašto su udruge koje se navode u tekstu Új Magyar Képes Újság izostavljene iz financiranja od strane Proračuna, a zbog kojih je Općina Kneževi Vinogradi u članku optužena u političke svrhe i to kako slijedi:

1. KUD JOŽEF ATILA – udruga koja se od 2018. godine (3 godine unazad) ne financira iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi, a čiju je predsjednicu slučajno to „potreslo” baš u izbornoj 2021. godini, ne žaleći se unazad 3 godine niti jednom na takvu odluku Općini, već je i sama za isto optuživala DZMH i Roberta Jankovicsa (svojom objavom u Horvátországi Magyar Napló i na istoj facebook stranici od 05.05.2017. koja se i danas može pročitati). Udruga se ne financira upravo na temelju intervencije Sanele Proser Horvatin iz Kotline koja je svojim zahtjevom iz travnja 2018. godine od Općine zatražila usklađivanje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa / projekata udruga sa zakonom, na čemu joj se ovim putem zahvaljujemo, s obzirom da je otkrila pojedinosti koje nam nisu u potpunosti bile poznate, a to je da navedena Udruga nije dostavila financijsko izvješće i da joj je iz Savjeta za nacionalne manjine obustavljeno financiranje, iako je u to vrijeme sama predsjednica Udruge gđa. Bistrican izjavljivala da je sve namješteno od strane udruge kojoj tada nije pripadala. Postupajući
sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, posebno mišljenjem Ureda za udruge Vlade RH (KLASA: 050-01/18-01/4; URBROJ: 50419-18-04) od 15.05.2018. čiji je stav da se udruge koje ne ispunjavaju svoje obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, kao ni zakonske propisane obveze, odnosno ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama u propisanim rokovima NE BI SMJELE FINANCIRATI.

2. NK „ZMAJ” ZMAJEVAC – nogometna udruga kojoj je terenskom provjerom (ponovno sukladno Zakonskim propisima) u 2019. godini, utvrđeno protupravno korištenje sredstava uplaćenih od strane Općine Kneževi Vinogradi, i to podizanjem novčanih sredstava u gotovini na
bankomatima u Budimpešti više od 15 puta samo u prvih 8 mjeseci 2019. godine, temeljem čega je Zaključkom od 05.09.2019. obustavljeno financiranje navedene Udruge. Protupravne radnje prijavljene su sukladno Zakonu o proračunu Ministarstvu financija, Sektoru za financijski i proračunski nadzor. Navedena Udruga nadalje iako je bila dužna i propisno upozorena na obvezu kasnila je u dostavi financijskog izvješća za 2019. godinu, što je još jedan od razloga obustave financiranja i u samom navodu Ureda za udruge Vlade RH i općim aktima Općine. S netočnom konstatacijom vodstva iste da je do toga dolazilo nepravovremenim obavješćivanjem od strane Općine, čemu ne idu u prilog
dopisi i dostavnice o uručenju od strane Općine vodstvu Kluba.

3. UDRUZI STARIH ŠPORTOVA „SULJOŠ” – je ponovnim razmatranjem prijave 01.03.2021. izmijenjena Odluka o dodjeli sredstava. Navedenoj udruzi su odobrena sredstva u iznosu 6.000,00 kuna, što ne mislimo da se radi o „besramnom iznosu” s obzirom na aktivnosti, brojnosti članstva i troškovima koji su prikazani u prijavi za financiranje iz proračuna, u odnosu na druge prijavljene udruge. Da su lažne optužbe na račun Općine Kneževi Vinogradi o „brutalnom političkom obračunu s političkim suparnicima“, govori u prilog i činjenica da su primjenjujući isti zakonski propis, odbačene i prijave koje također ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja: Zajednica Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj, Zajednica povratnika Hrvatske, Udruga antifašističkih boraca i antifašista Beli Manastir.

Jedino s čim se u tekstu lista Új Magyar Képes Újság od 11.03.2021. Općina Kneževi Vinogradi može složiti da su navedene udruge, po nama s bogatom poviješću, dovedene do ruba likvidacije radi političkih razloga, ali u ovom slučaju nisu do tog ruba udruge dovele osobe koje odobravaju sredstva potpore i vodstvo Općine Kneževi Vinogradi koje se u tekstu spominju, već oni sami svojim protupravnim radnjama.

Posebno nas žalosti činjenica da novinski list i web izdanje Új Magyar Képes Újság, nije niti jednom unazad četiri godine našlo za shodno da napiše niti jednu rečenicu o 70-tak projekata s uloženih gotovo 250 milijuna kuna na području Općine Kneževi Vinogradi, a koji se tiču dakako i mađarske nacionalne manjine, već da mjesec dana pred lokalne izbore izlazi s člankom, kojim želi inscenirati nekakav politički obračun, postupajući krajnje neprofesionalno, ne uvažavajući osnovno pravilo novinske etike da se zatraži očitovanje i druge strane.