REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 363-01/21-01/07
URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-04
Kn. Vinogradi, 23.11.2021.

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.11.2021. donio je

ZAKLJUČAK
o ponovnom aktiviranju Javnog poziva
za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I
Ponovno se aktivira Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu objavljen 14.04.2021. iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine u dijelu:

  • Mjera 2. Uklanjanje starih objekata i
  • Mjera 7. Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu.

II

Sve odredbe Javnog poziva ostaju ne promijenjene.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

          Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Napominjemo  s obzirom na ne promijenjene  odredbe Javnog poziva da je rok za predaju zahtjeva 01.prosinac 2021.