Obavijest o isplati uskrsnice

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:550-01/19-01/20
URBROJ:2100/06-01-03/06-19-02
Kneževi Vinogradi, 09.04.2019.

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi,

OBAVIJEŠTAVA
Stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE)
Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna,
16.04.2019. godine (UTORAK) i to:

● umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.300,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalnih pomoći čija mjesečna pomoć u obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna.
VISINA MIROVINE, ODNOSNO POMOĆI DOKAZUJE SE DOKUMENTOM ODREZAK O VISINI POSLJEDNJE MIROVINE, ODNOSNO SOCIJALNE POMOĆI, UZ PREDOČENJE OSOBNE ISKAZNICE I OIB-A ILI JMBG-A.

REDOSLJED ISPLATE PO SELIMA
16.04.2019. UTORAK

1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 08:00 do 09:30 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 19.04.2019. godine u prostorijama Općine do 12,00 sati.
NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.
Želimo Vam ugodne blagdane i sretan Uskrs!
Svjesni da je pomoć simbolična, a u nadi da će poboljšanjem gospodarske situacije u narednom periodu broj korisnika smanjiti, a iznos pomoći povećati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

 

 

 

 

 

13.02.2019. održana Završna konferencija u projektu „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi“

U nazočnosti 50-tak osoba održana je Završna konferencija u projektu „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi.

Nazočnim gostima prezentiran je projekt od njegovog početka, do stavljanja u funkciju, mogućnostima koje to reciklažno dvorište pruža, vrstama otpada i načinu poslovanja.

Osim „građevinskog dijela i opremanja“ projektom su bile obuhvaćene i edukativne radionice koje su potakle i educirale korisnike o nužnosti razvrstavanja otpada i odlaganju istog putem reciklažnog dvorište. Posebnu zainteresiranost za projekt pokazali su naši najmlađi koji su aktivno sudjelovali na radionicama održanim u osnovnim školama i vrtiću.

Projekt je financiran iz sredstava Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. s sufinanciranjem cca 85 % vrijednosti projekta.

Osječko-baranjska Županija raspisala javne pozive za financiranje udruga iz područja kulture i od interesa za opće dobro

Obavještavamo sve zainteresirane udruge s područja Općine Kneževi Vinogradi da je Osječko-baranjska Županija raspisala dva javna poziva:

1. Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

2. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2019. godinu.

Javni pozivi su otvoreni do 01.03.2019.

Više informacija možete dobiti na slijedećem link-u

http://www.obz.hr/…/potpo…/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Tribina o pravima hrvatskih branitelja

Dana 8. veljače 2019. godine (petak) u 18,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Belog Manastira u Belom Manastiru, Ulica Imre Nagya 2d (zgrada Ljepotice)
održat će se

TRIBINA NA TEMU PRAVA HRVATSKIH BRANITELJA

Na tribini o pravima koja proizlaze iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji govorit će predstavnici Hrvatskog zavoda za mirovi

nsko osiguranje i Ureda za obranu, te Sanja Ivković, voditeljica odsjeka Područne jedinice Osijek, Sektora za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Besplatna pravna pomoć u Općini Kneževi Vinogradi

Studenti Pravnog fakulteta u Osijeku – članovi Pravne klinike OSIJEK PRO BONO pružati će besplatnu pravnu pomoć u vidu opće pravne informacije i pravnog savjeta u našem mjestu.

Pozivaju se svi građani koji smatraju da imaju pravni problem da dođu u prostorije Općine Kneževi Vinogradi u petak, 23. studenog u vremenu od 10,30-11,30h!

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Cilj ovog Poziva je potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije u sustavima grijanja i hlađenja. Natječaj je otvoren od 31. listopada do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine.

Takvi sustavi su ekološki prihvatljiviji, jer podrazumijevaju smanjenje potrošnje fosilnih goriva, odnosno utječu na smanjenje emisija CO2 i imaju pozitivan utjecaj na okoliš. Troškovi za grijanje u hrvatskim kućanstvima predstavljaju i do 75% ukupnih režijskih troškova. Zamjenom starijih peći učinkovitijim kotlom moguće je uštedjeti na količini ogrjevnih drva, dok je korištenjem dizalice topline moguće smanjiti korištenje električne energije elektrootpornog grijanja i do četiri puta.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća, u kojima je više od 50% površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600m2.

Postotak sufinanciranja ovisi o lokaciji kuće, pa će tako do:

  • 80% moći dobiti stanovnici područja posebne državne skrbi i prve skupine otoka
  • 60% građani na brdsko planinskom području ili na drugoj skupini otoka,
  • dok će svima ostalima biti na raspolaganju  40% bespovratnih sredstava.

Kako bi se prijavili za sufinanciranje, građani moraju zadovoljavati uvjete poziva i imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće te glavni projekt s potrebnim odobrenjima, suglasnostima i posebnim uvjetima građenja (ukoliko su potrebni) i detaljnim troškovnikom, koji će izraditi ovlašteni inženjer.

Natječaj će biti otvoren od 31. listopada do iskorištenja sredstava odnosno do kraja godine, a o rezultatima prijava će građani biti obaviješteni pismenim putem.

Građani čiji zahtjevi budu potpuni i prihvaćeni, na adresu će odmah dobiti i Odluku o sufinanciranju i Ugovor te imaju rok od 12 mjeseci za ostvarenje svog projekta. U dogovoru s dobavljačem opreme i radova, građani troškove mogu podmiriti u potpunosti i tražiti nadoknadu ili mogu podmiriti samo svoj udio, a Fondu dostaviti Ugovor o ustupanju potraživanja, kako bi udio Fonda bio isplaćen direktno dobavljaču opreme i radova.

Potpisan Ugovor o izgradnji kanalizacijskog sustava u Karancu

U petak, 09. studenoga 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Kneževi Vinogradi. Ugovor u vrijednosti od 124.870,00 kuna potpisali su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Baranjskog vodovoda d.o.o. Mario Kovač, a namijenjen je za prvu fazu izgradnje sustava odvodnje u Karancu.

Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, općinski načelnik Vedran Kramarić i drugi uzvanici.

Projekt sustava odvodnje Karanac projektiran je kao četiri funkcionalne cjeline, a sastoji se od 10 kilometara kanalizacijskih kolektora, tri precrpne stanice i 4,4 kilometara tlačnih cjevovoda. Ukupna vrijednost planirana je u iznosu od 16 milijuna kuna. Radovi su planirani uz sufinanciranje Hrvatskih voda i Općine Kneževi Vinogradi, a investitor je tvrtka Baranjski vodovod.

Cilj projekta je u potpunosti riješiti problem odvodnje sanitarno –fekalnih voda iz kućanstava i pravnih subjekata u naselju Karanac, te podići kvalitetu i životni standard kako naših sumještana tako i brojnih gostiju, posjetitelja Etno sela Karanac.

Općina Kneževi Vinogradi omogućiti će mještanima Karanca besplatne priključke na sustav javne odvodnje. 

Nakon sklapanja Ugovora, upriličen je obilazak radova na završetku reciklažnog dvorišta u Kneževim Vinogradima, prvog takvog dvorišta u Baranji, čiji je investitor Općina Kneževi Vinogradi, a sufinancira se bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda putem Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Puštanje u rad Reciklažnog dvorišta očekuje se do kraja ove godine, a isto će omogućiti mještanima Općine Kneževi Vinogradi da besplatno odlože razni kućni otpad na primjerenom mjestu, osim toga smanjiti će se mogućost nastanka novi „divljih deponija“, te će se ispuniti zakonska obveza odvojenog prikupljanja raznog otpada. Vrijednost investicije je ukupno oko 2 milijuna kuna.

1 2 3 4 22