Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva: 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati dana 22.07.2021. godine (ČETVRTAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu – IV. Izmjena;
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa;
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;
6. Donošenje Odluke o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2021. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi;
13. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „Zeko“ za srpanj 2021. godine;
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.

                                                     PRIJEDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković