Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

31. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

koja će se održati dana 22.02.2021. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice vijeća
– Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice vijeća

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kneževi Vinogradi (obrazloženje);
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (obrazloženje);
3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinuI. IZMJENA PRORAČUNA;
4. Donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
7. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju malo
nogometnog igrališta u ulici Naselje Hrvatskih branitelja u Kneževim Vinogradima;
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za opskrbu
električnom energijom na području Općine Kneževi Vinogradi;
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za izgradnju
nogostupa u Suzi;
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju kuglane u Športskom parku Karanac.

NAPOMENA: Molimo Vas da s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz oboljenja uzrokovana
virusom COVID-19 na sjednici koristite maske za lice.