Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje:

 JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području
Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu ˝JAVNI RAD˝ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik/radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu ˝RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE˝ – 40 osoba
– po Programu ˝ROMI ZA ROME˝ – 20 osoba

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz aktivne politike zapošljavanja Mjere – Javni rad u 2018. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ-a.

Uz obrazac prijave (možete ga preuzeti OVDJE ili u prostorijama Općine), podnositelji su dužni dostaviti presliku osobne iskaznice, OIB te broj telefona.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.