Obavijest o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda dodijeljenih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Obavještavamo sve oštećenike koji su tijekom 2020. godine pretrpjeli i prijavili štetu od prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi (mraz, olujni i orkanski vjetar s oborinama) da je  Vlada Republike Hrvatske  na sjednici održanoj 23.prosinca 2020. godine donijela Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje  i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda u 2020. godini te dijelom u 2019. (KLASA: 022-03/20-04/488; URBROJ: 50301-05/16-20-2), a temeljem Zaključka Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (KLASA: 422-02/20-01/39; URBROJ: 513-06-02-20-4) od 27. studenog 2020.

Sredstva Državnog proračuna dodijeljena su kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda po JLS na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na prinosima u poljoprivredi.

Na području Općine Kneževi Vinogradi je od ukupno izračunate štete u iznosu 37.050.047,61 kuna, priznata šteta po Državnom povjerenstvu u iznosu 22.288.885,05 kuna.

Odobrena pomoć iz Državnog proračuna  po Odluci Vlade RH za područje Općine Kneževi Vinogradi  iznosi  477.578,22 kuna i bit će isplaćena za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i to: za štete na prinosima u poljoprivredi u 2020. godini za oštećenja na kulturi od 60% i više onim oštećenicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a dodjela pomoći ne uključuje prijavljene štete manje od 1.000,00 kuna te iznose dodijeljene pomoći veće od 150.000,00 kuna po oštećeniku.

Ukupno će temeljem Odluke Vlade RH biti isplaćena pomoć za 77 oštećenika za štete na prinosima u  poljoprivredi  na području Općine Kneževi Vinogradi, a ista će iznositi od 56,57 kuna do 150.000,00 kuna.

Tekst obavijesti

Tekst obavijest – HU