REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:340-01/19-01/14
URBROJ: 2100/06-01-03/03-21-17
Kn.Vinogradi:28.09.2021

O B A V I J E S T
O privremenom zatvaranju nerazvrstane ceste do odašiljača

 

Obavještavamo sve zainteresirane korisnike, posebice vinogradare, da će se zbog radova na sanaciji privremeno zatvoriti za sav promet nerazvrstana cesta do odašiljača Belje „Đuro Podboj“ i to dana 04. i 05. listopada 2021. godine (u slučaju lošeg vremena i kiše, radovi se odgađaju za sljedeći dan).

Cesta će biti zatvorena u dužini od 1500 m .

Početak zahvata sanacijskih radova je na raskrižju sa lokalnom cestom L44064 Popovac –Kamenac, a završetak zahvata sanacije je kod odašiljača Belje “Đuro Podboj”.

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI