Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta –olujnog vjetra praćenog tučom, i velikom količinom oborina na području Općine Kneževi Vinogradi u ljetnim mjesecima, posebno tijekom kolovoza, da je Župan Osječko-baranjske županije dana 08.09.2020. proglasio prirodnu nepogodu olujni vjetar praćenog tučom, i velikom količinom oborina.

Sve osobe (fizičke i pravne) koje imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, građevinama, opremi, šumama, višegodišnjim nasadima, obrtnim sredstvima u poljoprivredi i osobnim automobilima – vozilima uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima – tijekom ljetnih mjeseci da svoju štetu mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to zaključno do 16. rujna 2020. (naknadna prijava nije moguća).

Uz obrazac prijave štete – PN obavezno se dostavlja:
– Izjava o osiguranju dobra
– po mogućnosti fotografije (ukoliko nisu dostavljene uz prvo priopćenje)

1. Za štetu u poljoprivredi – poljoprivrednoj proizvodnji, voćarstvu i vinogradarstvu: presliku upisnika – Zahtjev za potporu u 2020.godinu s naznačenim parcelama na kojima se prijavljuje šteta;
2. Za štete na šumama: vlasnički i posjedovni list s upisanom kulturom „šuma“, dokaz o vrsti drveća u ha s naznakom o vrsti: tehničko i ogrjevno drvo;
3. Za štete na objektima – građevinama (stambeni i poslovni): dokaz o vlasništvu, dokaz o legalnosti i starosti objekta;
4. Za štete na opremi: popis – vrsta i starost opreme;
5. Za štete na osobnim automobilima: dokaz o vlasništvu, te presliku policijskog zapisnika, preslike police osiguranja.

Ovjerenu prijavu možete dostaviti osobno, poštom, e-mailom (uz naknadu dostavu poštom). Prilikom procjene štete, Povjerenstvo zadržava pravo zahtijevati dopunu dokumentacije .

Za sve informacije možete se obratiti na telefon Jedinstvenog upravnog odjela 730-938.

Obrazac prijave štete od prigodne nepogode – PN

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HR

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode – HU