Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 23.08.2021. donio je Odluku o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine

I.
Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

II.
Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 23. kolovoza 2021. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2021. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine