Udruga za njegovanje običaja Mađara – Surduk

Udruga je osnovana 2010. godine u Zmajevcu i djeluje na području kulture i umjetnosti, održivog razvoja i zaštite okoliša i prirode sukladno ciljevima:

 • promicanje, razvitak i unapređenje mađarske nacionalne kulture, jezika i običaja,
 • okupljanje građana koji se bave glazbom, plesom, glumom
 • promicanje i unapređivanje kulturnog života u Općini Kneževi Vinogradi
 • unapređivanje općih uvjeta boravka turista i to osobito podizanja kvalitete turističkih i drugih komplementarnih usluga, očuvanjem i stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okruženja i osiguranjem turističkog gostoprimstva na području za koji je osnovana
 • promocija turističkog proizvoda područja za koje je osnovana, sukladno sustavu promicanja turizma i njegovanim posebnim i općim zadaćama, a radi uključivanja u europske i svjetske turističke tokove
 • razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, osobito zaštite okoliša, eno i gastro turizma
 • razvijanje i unapređivanje suradnje na svim nivoima u turizmu i gospodarstvu uopće.

Neke od djelatnosti:

 • sudjelovanje u domaćim i međunarodnim manifestacijama vezanim za promociju turističkog proizvoda područja,
 • organiziranje priredbi vezanih za promociju turističkog proizvoda,
 • promicanje i unapređivanje svih oblika suradnje s tijelima lokalne uprave i samouprave i stručnim ustanovama na ostvarivanju ciljeva Udruge
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu te svim drugim organizacijama, ustanovama, fizičkim i pravnim osobama koja podupiru rad Udruge
 • poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojemu pripada općina i stvaranje uvjeta za njezino gospodarsko korištenje.

Aktivnosti:

Kontakt

Adresa — Maršala Tita 131, 31307 Zmajevac
Email — vinotekazmajevac@gmail.com, bisztrican.hajnalka@gmail.com
Telefon — Predsjednica: Hajnalka Bistrican +385 99 574 9481, Gabriela Gerštmajer: Potpredsjednica +385 99 699 1022