3. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), članka 66. i 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/13), Predsjednica Općinskog vijeća saziva 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi koja će se održati: 14. rujna 2017.godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi.  (više…)

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017-2020


 

Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kneževi Vinogradi


Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kneževi Vinogradi


Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Kneževi Vinogradi


Plan motrenja, čuvanja i ophodnje u građevinama i na površinama za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za vrijeme žetve u 2018. godini na području Općine Kneževi Vinogradi

Plan vježbi civilne zašite Općine Kneževi Vinogradi u 2018. godini

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi za 2017. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2017. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini

1 2 3 4