Temeljem čl. 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik dana 01.06.2020. godine raspisuje:

JAVNI POZIV za poticanje obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi  za mjeru „Najbolji srednjoškolac“

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za potporu – dodjelu nagrade iz Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 9: „Najbolji srednjoškolac“.

Općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.

2.PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na potporu – dodjelu nagrade ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.

  • OBVEZNA DOKUMENTACIJA
  • Potpuno i čitko ispisan obrazac (O-Z-OB-9);
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja;
  • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i privola – dio obrasca;
  • Preslik svjedodžbe ili potvrde s ostvarenim ocjenama na kraju šk.godine 2019/2020;
  • Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu na natjecanju;
  • Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.

3.NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijavitelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose poštom ili osobno svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi.

Natječaj je otvoren do 15.06.2020. godine.

4.ISPLATA SREDSTAVA

Na temelju uredne i potpune prijave Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana.

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-2023.godine.

Obrazac prijave – O-Z-OB-9
Javni poziv, Javni poziv – HU