REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup

KLASA: 320-01/22-04/06
URBROJ: 2158-23-03/1-22-12
Kn.Vinogradi, 23.11.2022.

O B A V I J E S T

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kneževi Vinogradi u postupku odabira najpovoljnijih ponuditelja na raspisani Javni natječaj objavljuje

LISTU UTVRĐENOG PRAVA PRVENSTVA NA JAVNOM NATJEČAJU ZA ZAKUP
(prvih 5 u redoslijedu)

  • Pozivaju se ponuditelji koji su utvrđeni u pravu prvenstva, da s obzirom na podnesene ponude i utvrđenu maksimalnu površinu iz Natječaja koju jedan ponuditelj može uzeti u zakup,  izvrše izjašnjavanje  o odustajanju od ponuđenih kč/PTC koje prelaze maksimalnu površinu koju jedan ponuditelj može uzeti u zakup po Natječaju i to u roku 5 dana od dana objave ove Obavijesti – Obrazac popunjene i ovjerene Izjave dostavlja se u pisarnicu Općine Kneževi Vinogradi.
  • Pozivaju se ponuditelji koji su utvrđeni u pravu  prvenstva, a ponudili su nižu zakupninu od zakupnine utvrđene u natječaju da se izjasne o prihvaćanju /ne prihvaćanju najviše ponuđene zakupnine  i to u roku 5 dana od dana objave ove Obavijesti – Obrazac  Izjave o prihvaćanju najviše ponuđene cijene dostavlja se u pisarnicu Općine Kneževi Vinogradi.

NAPOMINJEMO da utvrđena lista ne predstavlja konačan odabir ponuditelja i prijedlog Odluke, već s obzirom na velik broj ponuda po jednoj kč.br./PTC – samo prikaz reda prvenstva prvih 5 ponuda po jednoj kč.br/PTC.  Konačan prijedlog Odluke i liste će se formirati po izjašnjavanju ponuditelja po redu prvenstva (odustanku / prihvaćanju) uzimajući u obzir maksimalnu površinu koju jedan ponuditelj može uzeti u zakup (29 ha).
Ukoliko se odustankom od svojih ponuda po nekoj kč.br/PTC iscrpi objavljena lista s prvih pet ponuditelja, objavit će se slijedeći po redu prvenstva, a koji u ovom trenutku nisu na Listi.

Svi ponuditelji  mogu  uputiti svoje  upite, pojašnjenja, prigovore na odabir u roku od 8 dana od dana objave ove Obavijesti  (do 01.12.2022.) Povjerenstvu za zakup i to  isključivo slanjem  mail-a Predsjednici Povjerenstva Maji Alduk na mail: maja.alduk@obz.hr.

Povjerenstvo za zakup