Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 14.02.2023. donio je

O D L U K U o  privremenoj obustavi Javnog poziva
za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa
poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za
MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA
U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I
Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i to za:
 Mjera 4: Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

II
Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 14. veljače 2023. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva – Mjera 4: Kupovina stambenog objekta