Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 


Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2021. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Financijski izvještaji

I. kvartal – Financijski izvještaj , Bilješke , Potvrda
Polugodišnji – Financijski izvještaj , Bilješke za reviziju , Potvrda / Financijski izvještaj – konsolidirani , Bilješke uz konsolidirani, Potvrda – konsolidirani
III.kvartal – Financijski izvještaj , Bilješke , Potvrda (objava 12.10.2020.) .
Godišnji izvještaj– Potvrda o predaji , Financijski izvještaj
Obvezne bilješke, Bilješke , (objavljeno 09.03.2022.)

Financijski izvještaj konsolidirani , Potvrda – konsolidirani , Bilješke uz konsolidirani fin.izvještaj (objavljeno 09.03.2022.)
Odobrenje Ministarstva financija za produženje roka predaje godišnjih financijskih izvještaja


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

izvješće o izvršenju programa gradnje kom.infrastrukture 2021;
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini;
Izvješće o utrošku sredstava Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i ruralnom turizmu na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini ;
Izvješće o izvršenju Programa javnih potrebe u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Izvješće izvršenju Programa pomoći obrazovanju na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Izvješće o izvršenju Programa unaprjeđenja stanovanja i zajednice na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Izvješće o izvršenju Programa ulaganja u razvoj gospodarstva na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini;
Izvješće o izvršenju Programa redovnog funkcioniranja vatrogasnih službi civilne zaštite u 2021. godini;
Izvješće o izvršenju Programa pomoći religiji na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.
Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu RH i Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu
objavljeno 21.09.2021.


VII. izmjena Proračuna za 2021.godinu

VII. izmjena Proračuna za 2021.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021.godini
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjeni Programa pomoći religiji u 2021.godini


VI. izmjena Proračuna za 2021.godinu

VI. izmjena i dopuna Proračuna za 2021.godinu


V. izmjena Proračuna za 2021.godinu

V.izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2021. Odluka o dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini Odluka o dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini Odluka o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu


IV. izmjena Proračuna za 2021. godinu

IV.izmjena i dopuna Proračuna Općine za 2021.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
Odluka o dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021.godini
Odluka o dopuni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu
Odluka o dopuni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini


III. izmjena Proračuna za 2021. godinu

III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.


II. izmjena Proračuna za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluke odopuni Odluke  raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


I. izmjena Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu, zadnja strana Proračuna

Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
Odluka o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program pomoći religiji u 2021. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u kulturi 2021. godini


Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2013. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna