Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 


Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2021. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


Financijski izvještaji

I. kvartal – Financijski izvještaj, Bilješke, Potvrda

III. izmjena Proračuna za 2021. godinu

III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.


II. izmjena Proračuna za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Odluke odopuni Odluke  raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu


I. izmjena Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu, zadnja strana Proračuna

Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.
Odluka o izmjenama i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.godini
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini


Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program pomoći religiji u 2021. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini
Program javnih potreba u kulturi 2021. godini


Prijedlog proračuna za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2013. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna