JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kneževi Vinogradi

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/09, 2/15, 3/15, 5/15), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova za komunalnu djelatnost – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Kneževi Vinogradi  (više…)

Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika – I. izmjena

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020.godine
(Službeni glasnik 11/16), Općinski načelnik dana 14.09.2017. godine raspisuje Javni poziv za sufinanciranje školskih udžbenika iz Mjere 9. Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine – I. izmjena (više…)

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017. – 2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu

Temeljem Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine (Službeni glasnik 11/2016), Općinski načelnik je dana 20.07.2017. godine raspisao

 JAVNI POZIV
za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ za 2017. godinu (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“

Temeljem Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 11/16) , Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

za provođenje mjera iz „Programa poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2017- 2020.godine“ (više…)

JAVNI POZIV Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini

Temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020 godine (Službeni glasnik 2/17), Općinski načelnik je dana 19.07.2017. godine raspisao

JAVNI POZIV

Za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2017. godini (više…)

JAVNI POZIV za poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini

Općinski načelnik dana 21.09.2015. godine objavljuje JAVNI POZIV za poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini.

Potpora obuhvaća poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi za trgovačka društva, obrte i OPG-e koja zaposle nove djelatnike. Subvencija po zaposlenoj osobi iznosi jednokratno 2.000,00.kn. (više…)

JAVNI POZIV za poticanje gospodarstva, otvaranja i preseljenja OPG-a, obrta i trgovačkih društava na području Općine Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik dana 21.09.2015. godine objavljuje JAVNI POZIV za poticanje gospodarstva, otvaranja i preseljenja OPG-a, obrta i trgovačkih društava  na području Općine Kneževi Vinogradi

Potpora obuhvaća poticanje obrtništva i poduzetništva – gospodarstva početnicima na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i obrtima i trgovačkim društvima koji su preselili sjedište tvrtke ili obrta s nekog drugog područja na područje Općine Kneževi Vinogradi. Subvencija iznosi 5.000,00 kuna.

(više…)

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za izradu Strategije razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Općina Kneževi Vinogradi poziva sve zainteresirane mještane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte koje mogu doprinijeti gospodarskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju, te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine Kneževi Vinogradi.

Prikupljene projektne ideje i razvojni projekti će se uvrstiti u cjelovitu bazu projekata buduće Strategije razvoja općine Kneževi Vinogradi. Projekti uvršteni u bazu projekata Strategije razvoja, prilikom apliciranja na nacionalne i natječaje EU fondova i programa mogu ostvariti dodatne bodove pri ocjenjivanju samih projekata.

(više…)

1 2 3