Predavanje na temu raspisanog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KN. VINOGRADI
KLASA:320-01/22-04/09
URBROJ:2158-23-03/06-22-05
Kn. Vinogradi, 13.05.2022.

OBAVIJEST
Obavještavamo sve zainteresirane da će se
dana 19.05.2022. godine (ČETVRTAK)
s početkom u 17,00 sati u prostorijama SRC „Bazeni“ u Kn. Vinogradima održati

PREDAVANJE
na temu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kneževi Vinogradi

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI


ÉRTESÍTÉS
Értesítünk minden érdekeltet, hogy
2022.05.19-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17,00 órai kezdettel Hercegszöllősön a Medencén

ELŐADÁS
lesz tartva a Horvát Köztársaság tulajdonában lévő termőföld bérbeadására kiírt pályázat témájában

HERCEGSZÖLLŐSI JÁRÁS

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom Baranja organizira školu tenisa

tenis

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s Teniskim klubom „Baranja“ iz Darde organizira BESPLATNU ŠKOLU TENISA za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi, osnovnoškolske dobi (od 6 do 14 godina).

Pozivaju se svi zainteresirani roditelji da do 02.svibnja 2022. godine prijave svoju djecu koja žele pohađati Školu tenisa:
na telefon Općine 031/730-938 ili mail-om pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

Škola tenisa započela bi s radom u svibnju mjesecu, a održavala bi se 2 puta tjedno (utorak i subota), na teniskom terenu multifunkcionalnog igrališta u Kneževim Vinogradima (kod Dječjeg vrtića).

Napominjemo da je pohađanje Škole za svu djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi najmanje u prvoj godini pohađanja BESPLATNO, a sve troškove održavanja i pohađanja iste financira Općina Kneževi Vinogradi.

 

 

 

 

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme (Romi)

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme 

 

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba pripadnika romske nacionalne manjine s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“ – 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu  prijava za javni rad 2022

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/2
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.

Javni poziv – oglas za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju teže zapošljivih nezaposlenih osoba u Programu javnih radova, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavljuje

JAVNI POZIV – OGLAS
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Kneževi Vinogradi u 2022.godini na određeno vrijeme

Općina Kneževi Vinogradi inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) na poslovima revitalizacije javnih površina i objekata Općine Kneževi Vinogradi, po programu „JAVNI RAD“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica

PLANIRANI BROJ RADNIKA:
– po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“- 4 osobe

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 3 mjeseca

MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina
i drugi komunalni poslovi

ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje):

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 14.04.2021. do 22.04.2021.)
Prijave se dostavljaju na obrascu prijava za javni rad 2022.

Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr i na oglasnim pločama Općine Kneževi Vinogradi.

KLASA: 112-01/22-02/1
URBROJ: 2158-23-03/1-22-2
Kn.Vinogradi, 14.04.2022.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Jedinstveni format vodiča za građane uz Proračun za 2022. godinu
Uputa o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika uključenih u proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu


Financijski izvještaji

I. kvartal – Potvrda o primitku, Financijski izvještaj, Bilješke  (objavlj.11.04.2022.)
Polugodišnji – Potvrda o primitku s referentnom stranicom, Financijski izvještaj, Bilješke (objavljeno 13.07.2022.)
Konsolidirani financijski izvještaj(objavljeno 13.07.2022.)


II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022.godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu;
Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini;
Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini


I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.

I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022.


Proračun za 2022.godinu

Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
Program utroška sredstava od prihoda prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
Program korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa
Program utroška sredstava vodnog doprinosa
Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kneževi Vinogradi za 2022. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Program javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program pomoći religiji u 2022. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini
Program javnih potreba u kulturi 2022. godini
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi u 2022. godini

 

 

 

 


Prijedlog Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Obavijest o isplati uskrsnice

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 551-01/22-01/11
URBROJ:2158-23-03/06-22-02
Kneževi Vinogradi, 01.04.2021.

 

Općina Kneževi Vinogradi, sukladno Odluci Načelnika Općine Kneževi Vinogradi

OBAVJEŠTAVA
Stanovnike Općine o isplati jednokratne pomoći (USKRSNICE)

USKRSNICA U IZNOSU OD 300,00 KN
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 1.700,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 1.700,00 kuna

USKRSNICA U IZNOSU OD 200,00 KN
● umirovljenicima s iznosom mirovine do 2.500,00 kuna mjesečno, kao i
● korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 2.500,00 kuna

Visina mirovine, odnosno pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i oib-a.

REDOSLIJED ISPLATE PO SELIMA:

11.04.2022. PONEDJELJAK
1. KARANAC od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture
2. KOTLINA od 10:00 do 11:30 sati u prostorijama Doma kulture
3. SUZA od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture
4. ZMAJEVAC od 10:00 do 12:00 sati u prostorijama Doma kulture

12.04.2022. UTORAK
5. KN.VINOGRADI, MIRKOVAC, KAMENAC, JASENOVAC
od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Doma kulture Kn. Vinogradi

U slučaju zakašnjenja novac možete podići do 15.04.2022. godine (PETAK) do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture u Kneževim Vinogradima.
NAPOMENA: U slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Općinski načelnik

KLASA: 372-02/22-01/1
URBROJ: 2158-23-03/1-22-02
Kn. Vinogradi, 28.03.2022.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 6. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/2016), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi objavio je

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora na području Općine Kneževi Vinogradi

 

I.

Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora i to:

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u Kotlini, Glavna 46.
– površine 57,40 m2, koji čini prostor bivše gostionice, s pravom korištenja toalet
– prostor se daje u najam s namjenom: ugostiteljstvo s dijelom opreme (šank), prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 143,50 kuna

2. Poslovni prostor u Zmajevcu, Zmajevac, Maršala Tita 90. u Domu kulture (prostor bivšeg Turističkog ureda)
– površine 18 m², koji se sastoji od jedne prostorije – odvojenog ureda, bez sanitarnog čvora s mogućnošću korištenja istoga u sklopu doma kulture;
– prostor se daje u najam s namjerom: trgovačke djelatnosti
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 108,00 kuna.

3. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, Glavna 84. – kiosk – manji
– površine 7,00 m2, koji se sastoji od jednog prostora bez sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovačka djelatnost;
prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju,
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina;
– početna mjesečna zakupnina: ukupno iznosi 70,00 kuna.

4. poslovni prostor u Suzi , Suza, Trg Ač Gedeona 11.
– površine 40,20 m2, koji čini prostor bivšeg poštanskog ureda, a sastoji se od ulaznog hodnika, 2 prostorije i sanitarnog čvora,
– prostor se daje u najam s namjenom: trgovina,
– prostor se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja prostora za stavljanje u funkciju;
– rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– početna mjesečna zakupnina: 241,20 kuna

5. prostor u Domu kulture u Kneževim Vinogradima (nekad „kulturni centar – disko“), Kneževi Vinogradi, Glavna 82.
– ukupne površine 172,61 m2 zatvorenog prostora ( 101,53 m2 podrumski prostor, 71,08 m2 prostor u prizemlju), te 45 m2 otvorenog prostora, a sastoji se od dvorišta (terase), hodnika, dva sanitarna čvora, podrumskog i prizemnog dijela
– prostor se daje u najam s namjenom: isključivo rekreacije (fitnes, teretana i sl. u donjem dijelu), te u prizemnom dijelu mogućim zdravljakom, slastičarnicom u sklopu rekreacije, bez služenja alkoholnih pića, ne može se koristiti selektivno samo prizemni dio.
– Prostr se daje u viđenom stanju, bez mogućnosti priznavanja troškova uređenja, prostor u odličnom stanju, dijelom opremljen (prizemni dio).
– Rok na koji se prostor daje u zakup: 5 godina
– Početna mjesečna zakupnina: 930,51 kuna.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u vrijednosti početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu i to na žiro-račun Općine HR83 23400091819500000 s pozivom na broj: 68 7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Uplaćena jamčevina se vraća natjecateljima koji ne uspiju u natječaju u roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg natjecatelja, dok se odabranim natjecateljima uračunava u zakupninu. Odustalim natjecateljima jamčevina se zadržava kao odustatnina.

III.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IV.

Poslovni prostori moraju se u funkciju stavit u roku 60 dana od dana sklapanja Ugovora.
Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed najkasnije do desetog dana u mjesecu, uz mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati i sve režijske troškove, čije će se plaćanje detaljno urediti ugovorom o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava.
Prilikom sklapanja Ugovora o zakupu, koji se sklapa kao ovršna isprava, zakupnik je dužan dostaviti i bjanko ovjerenu zadužnicu na 5.000,00 kuna.

V.

Ponuda obvezno mora sadržavati:
– podatke o ponuditelju, adresa, OIB, (državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),
– ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine;
– naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;
– dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koju nudi;
– rok početka rada u poslovnom prostoru;
– dokaz o uplati jamčevine;
– preslik o.i. odgovorne osobe,
– potvrdu Porezne uprave o ne postojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
– potvrdu Općine Kneževi Vinogradi o ne dugovanju po bilo kom osnovu ne stariju d 30 dana
– dokaz o prvenstvu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – potvrda nadležnog ureda.

VI.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama – preporučeno poštom sa naznakom:
„za natječaj za zakup poslovnog prostora _____________ (navesti koji poslovni prostor – red.br.) ne otvaraj“,
na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti u dnevnom tisku, te cijelog natječaja na oglasnim pločama i web stranici Općine: www.knezevi-vinogradi.hr , odnosno zaključno s 05.04.2022.

VII.

Zainteresirani natjecatelji tijekom otvorenog natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi natječaja.

VIII.

Otvaranje ponuda obavit će Komisija 06.04.2022. u 11,00 sati.
Odluku o davanju u zakup donosi Općinski načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Općinski načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

10.sjednica Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:024-02/22-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/06-22-01
Kneževi Vinogradi, 24.03.2022.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/13, 3/18, 3/20, 1/2 – proč.tekst, 4/21) i članka 25. i 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik“ broj: 5/13, 3/18, 4/21, 1/22) sazivam

10. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 28.03.2022. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D

– Pitanja i inicijative vijećnika
– Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice vijeća

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika;
2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini;
3. DonošenjeZaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu;

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj.

Poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 350-03/22-01/02
URBROJ: 2158-23-03/1-22-01
Kn.Vinogradi, 14.03.2022.

Temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik je dana 14.03.2022. objavio

P O Z I V
Zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

I
Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga, te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

II
Sve zaprimljene inicijative će se razmotriti, te nakon provedbe stručne analize utvrditi njihova osnovanosti radi pokretanja postupka izrade Izmjena i dopuna.

III
Zaprimljena inicijativa mora sadržavati kraći opis inicijative po mogućnosti s naznakom na koje odredbe prostornog plana se odnosi predložena izmjena, te mogući prijedlog izmjene.

IV
Inicijativa za pokretanje postupka izrade izmjena i dopuna PPU dostavlja se na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel, Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. s naznakom da se radi o inicijativi za izmjenu i dopunu Prostornog plana.

V
Rok za dostavu inicijativa po ovom Pozivu je 31.03.2022.godine.
Ukoliko inicijativa bude zaprimljena nakon navedenog roka, a stručna analiza ne bude izrađena po inicijativama zaprimljenim do 31.03.2022., uzet će se u razmatranje, u suprotnom će se uzeti u razmatranje prilikom provedbe slijedeće stručne analize.

VI
Ovaj poziv bit će objavljen na web stranici Općine Kneževi Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

Poziv građanima i iznajmljivačima da iskažu mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
KLASA : 240-01/22-01/05
URBROJ : 2158-23-04/08-22-02
Kneževi Vinogradi, 14.03.2022.godine

 

O B A V I J E S T

Povodom aktualne situacije i potrebe trajnijeg i prikladnog rješavanja smještaja za izbjeglice iz Ukrajine:

Mole se i pozivaju građani Općine Kneževi Vinogradi koji su u mogućnosti i koji imaju želju da ustupe na korištenje, uz određene ugovorne uvjete za smještaj izbjeglica kao trajnije rješenje: stanove, kuće, apartmane, kuće za odmor, opremljene i uvjetne za stanovanje) da se jave u Općinu Kneževi Vinogradi
– osobno, (dom kulture Kneževi Vinogradi)
– na telefon 031/730-938 ili
– putem mail adrese opcina@knezevi-vinogradi.hr.
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Unaprijed se zahvaljujemo,

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI
Zdenko Čarapar v.r.

Odluka o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za mjeru 4. – kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA: 551-02/22-03/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-04
Kn.Vinogradi, 10.03.2022.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 10.03.2022. donio je

O D L U K U
O privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za
MJERU 4: KUPOVINA STAMBENIH OBJEKATA
U SLUŽBI RAZVOJA GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

I

Privremeno se obustavlja Javni poziv za dodjelu potpora za 2022. godinu iz Programa poticanja uređenja naselja na području Općine Kneževi Vinogradi u razdoblju 2021.-2024. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i to za:

• Mjera 4: Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja

II

Javni poziv se obustavlja iz razloga jer su obrađene prijave na dan 09. ožujka 2022. godine u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava dosegnuli 100% raspoloživih proračunskih sredstava za navedenu namjenu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

 

Obavijest o početku deratizacije

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA:322-02/22-01-02
URBROJ:2158-23-01/06-22-04
Kn. Vinogradi, 04.03.2022.

OBAVIJEST O POČETKU DERATIZACIJE
NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica VETAM d.o.o. izvoditi tretman deratizacije u vremenu od 08. do 12. ožujka 2022. godine u naseljima Jasenovac, Kamenac, Karanac, Kotlina, Mirkovac, Sokolovac, Suza, Zmajevac, Kn. Vinogradi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur. v.r.

 

Plakat – HR

Plakat – HU

 

 

 

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:311-01/22-02/01
URBROJ: 2158-23-03/09-22-02
Kneževi Vinogradi, 08.02.2022.

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva od 04.02.2022. Općinski načelnik je dana 08.02.2022. godine objavio

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“ u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ u 2022. godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:
• MJERA 1.: potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
• MJERA 2.: potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
• MJERA 3.: poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
• MJERA 4.: financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
• MJERA 5.: kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
• MJERA 6.: poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
• MJERA 7.: potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
• MJERA 8.: potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Potpore iz ovog programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članka 107. i 108 Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br.651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.).

Nije moguća dodjela:
a) potpore poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;
c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima
a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržištu stavljaju poduzetnici u pitanju;
b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI – općenito:

Prihvatljivi korisnici su navedeni po mjerama, s tim da:
Korisnici mjera ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji posluju i imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Kneževi Vinogradi osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.
Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika-icu.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.

A. NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Prihvatljivi korisnici:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji su prvi put otvorili obrt ili trgovačko društvo unazad godinu dana od godine u kojoj se potpora dodjeljuje ili koji su prethodnih godina upisani u sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi.
Isključuju se podnositelji – poduzetnici koji su ranije imali kao osnivači/nositelji/vlasnici registriran (s svojim OIB-om) bilo koji oblik trgovačkog društva ili obrta neovisno o razdoblju ili je to imao član obitelji, a čiji je društvo likvidirano – ugašeno unazad 5 godina.

Prihvatljivi troškovi:
a) Izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
b) Nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
c) Bankarske usluge za obradu kredita,
d) Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva, te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole i td.)
e) Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f) Nabavka opreme
g) Troškovi zakupa
h) Troškovi zaposlenih
i) Režijski troškovi
Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana osnivanja – registracije.

Iznos potpore:
Potpora može iznositi do 70 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 20.000,00 kuna.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 2: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja) koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi koje se samozapošljavaju.
Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu najmanje mjesec dana i s prebivalištem u Općini Kneževi Vinogradi, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od godine dana od dana podnošenja zahtjeva. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju, te mora biti zaposlen bez prekida u tvrtki – podnositelju najmanje još godinu dana, o čemu poslodavac dostavlja dokaz.
Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše pet (5) novozaposlenih osoba u jednoj godini. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu HZZ da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ.

Iznos potpore:
Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznosi 10.000,00 kuna po zaposlenoj osobi.
Sredstva se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi,
Zadržati najmanje godinu dana od dana podnošenja zahtjeva bez prekida zaposlenu osobu za koju je odobrena potpora, te u navedenom roku zaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi.

MJERA 3: POTICANJE ULAGANJA U PROIZVODNJU I USLUŽNE DJELATNOSTI

Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje nabave opreme za ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnih procesa i pružanje usluga.
Pravo na potporu imaju podnositelji: obrtnici i trgovačka društva s registriranom proizvodnom djelatnošću ili pružanjem usluga, ukoliko vrše ulaganja u razvoj i modernizaciju proizvodnje i usluga nabavljajući opremu u godini raspisivanja javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
– Nabavljena oprema pojedinačne vrijednosti veće od 500,00 kuna, uz vrijednost opreme prihvatljiv je trošak prijevoza, instalacije ukoliko se nalazi na istom računu.

Iznos sufinanciranja:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50 % vrijednosti nabavljene opreme sukladno ovom Programu, a maksimalno do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 4: FINANCIRANJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Prihvatljivi korisnik:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu: vodovod i odvodnju.
Pravo na potporu imaju podnositelji trgovačka društva, obrtnici – investitori, fizičke osobe, koje su u vlasništvu/posjedu aktivnog poslovnog prostora, koji priključuju svoje poslovne prostore sukladno važećim propisima komunalnog gospodarstva i općim aktima Općine Kneževi Vinogradi na sustav javne vodoopskrbe ili odvodnje, čiji je objekt priključen na sustav vodoopskrbe/odvodnje u tekućoj godini raspisivanja natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
Sufinanciranje se odobrava u iznosu ukupnih troškova isporučitelja vodne usluge, a obuhvaća sljedeće troškove:
– Usluga rada i utrošenog materijala vodnog isporučitelja na priključenju vodovoda od spoja s obujmicom na cjevovodu do postavljanja vodomjera, osim troškova vodovodnog okna.
– Usluga rada i utrošenog materijala za priključenje na sustav odvodnje od spojnog sustava do postavljanja okna.

Iznos sufinanciranja:
– Financiranje prihvatljivih troškova u cijelosti do maksimalno 5.000,00 kuna po priključku na sustav vodoopskrbe, odnosno odvodnje.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

B. NEPOVRATNE POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

MJERA 5: KUPOVINA I IZGRADNJA OBJEKATA RADI STAVLJANJA U FUNKCIJU TURIZMA

Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu, a čiji je novo kupljeni objekt također registriran – stavljen u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)

Prihvatljivi troškovi:
Kupovina i izgradnja objekata, te stavljanje u funkciju turizma (smještajni kapaciteti, najam prostora, ugostiteljske usluge i sl.)
Prihvatljivi su gore navedeni troškovi unutar jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
Podnositelj zahtjeva u jednoj godini može ostvariti potporu samo za jedan objekt.

Iznos sufinanciranja:
Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 6: POTICANJE RAZVOJA I UNAPRJEĐENJE USLUGE U RURALNOM TURIZMU

Prihvatljivi korisnik:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi:
Općina Kneževi Vinogradi dodjeljuje nepovratna sredstva za razvoj turizma, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj turističke ponude temeljene na tradicijsko/autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i očuvanja /uređenja okoliša na području Općine Kneževi Vinogradi, a osobito za:
– Ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga;
– Ulaganja koja se odnose na ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti odnosno proširenje djelatnosti,
– Ulaganje u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
– Ulaganje u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
– Marketinške aktivnosti.
I to za slijedeće prihvatljive troškove nastale u godini u kojoj je raspisan javni poziv:
– adaptacija ili opremanje objekata za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
– Nabavka opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom
– Nabavka i postavljanje dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
– Izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim onih iz mjere 8.
pod uvjetom da pojedinačna vrijednost nabavljene opreme ili troška nije manja od 500,00 kn bez PDV-a.

Iznos sufinanciranja:
Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 7: POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU

Prihvatljivi korisnici:
Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu iz članka 3.Programa koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.
Pod lokalnim poljoprivrednim proizvođačem u smislu ovog Programa smatraju se proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja registrirana na području Općine Kneževi Vinogradi, gdje se pružaju turističke i ugostiteljske usluge iz prethodnog stavka.

Prihvatljivi troškovi:
– kupovina poljoprivrednih proizvoda (povrće, voće i sl.),
– proizvodi nastali preradom povrća i voća (začinska paprika i sl, pekmezi, umaci, sokovi, kompoti i sl.)
– mesne prerađevine,
– vino i sl.

Iznos sufinanciranja:
Potpora iznosi do 50 % iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda, a najviše do iznosa od 7.500,00 kuna i može se ostvariti samo jedanput tijekom proračunske godine.

Obveze korisnika:
Pružatelji usluge u ugostiteljstvu i turizmu moraju imati uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima o kupovini njihovih proizvoda, za potrebe usluga koje pružaju u svojim objektima.
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi
– Promjeni vlasništva nad predmetom ulaganja
– Davanje u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanje sufinanciranog ulaganja do isteka 18 mjeseci od datuma isplate potpore, osim u slučaju kada je to zakonska obveza
– Značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeva ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi.

MJERA 8: POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

Prihvatljivi korisnici:
Pravo na potporu imaju podnositelji zahtjeva iz članka 3. ovog Programa, te seoska domaćinstva i OPG-a s područja Općine Kneževi Vinogradi registrirana za pružanje usluga u turizmu

Prihvatljivi troškovi:
Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkog potencijala Općine Kneževi Vinogradi, kojima se a osobito za organizaciju i sudjelovanje:
– Na sajmovima i izložbama,
– Na znanstveno- stručnim skupovima,
– Na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.
Potpora se dodjeljuje za slijedeće troškove:
– Najam i zakup prostora,
– Kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
– Putni troškovi za sudjelovanje na sajmovima udaljenijim najmanje 50 km od Općine
– Izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako sredstva nisu ostvarena kroz mjeru 6.,

Iznos sufinanciranja:
Visina potpore može iznositido50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna ako je organizacija i sudjelovanje na manifestaciji na području Osječko-baranjske Županije, te do 10.000,00 kuna izvan područja Osječko-baranjske Županije.

Obveze korisnika:
Zadržati trajnost projekta, odnosno da tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana isplate sredstava moraju osigurati da rezultati projekta ne podliježu niti jednoj od sljedećih situacija:
– Prestanak ili premještanje poslovnog subjekta izvan područja Općine Kneževi Vinogradi.

III. UVJETI PRIHVATLJIVOST

Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (”SL EU L352, 24.12.2013., str.1.”).
Iznos potpore koji se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
Gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini, ali samo po jedna u okviru jedne mjere.
Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije.
Ukoliko je korisnik u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak.
Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja te gospodarski subjekti u stečaju ili postupku likvidacije.
Za mjere u kojima se potpora dodjeljuje na temelju priloženih računa, korisnik potpore je dužan izvršiti plaćanje tih računa.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI:
– Potpuno i čitko popunjen obrazac PIT – 1 s svim priloženim izjavama;
– Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja ili drugi dokument kojim se dokazuje pravo, ovisno o vrsti subjekta
– Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana;
– Dokaz o uposlenima – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju aktivnih osiguranika – radnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave),
– preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva.
Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA PO MJERAMA:

• MJERA 1.: Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– preslike ugovora o zakupu i dokaz o uplati zakupa (ukoliko je predmet dodjele potpore)
– preslike JOPD obrazaca, obračuna plaća zaposlenih (ukoliko je predmet dodjele potpore)
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 2.: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
– Preslika o.i. osobe za koju se traži subvencija
– Preslika ugovora o radu za osobu za koju se traži subvencija
– Preslika prijave radnika kod HZMO
– Potvrda HZZ da podnositelj ne ostvaruje potporu za zapošljavanje osobe putem Mjere za poticanje zapošljavanja koje provodi HZZ
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 3.: Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
– Preslika računa za nabavljenu opremu
– Preslika otpremnice (primke) za nabavljenu opremu
– Preslika izvoda o plaćanju računa
– Fotografije nabavljene opreme
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva
• MJERA 4.: Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

– Preslika ugovora o priključenju sklopljena s Baranjskim vodovodom d.o.o.
– Preslika računa za uslugu priključenja temeljem sklopljenog Ugovora s Baranjskim vodovodom d.o.o.
– Preslika izvoda o plaćanju računa
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 5.: Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
Za kupovinu objekta:
– Preslika ugovora o kupovini objekta
– Preslika dokaza o plaćanju – ukoliko je plaćeno preko poslovnog računa (preslika izvoda)
– Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
Za izgrađeni objekt:
– Preslika računa za vršenje usluge gradnje objekta
– Preslika dokaza o plaćanju računa
– Prslika građevinske dozvole
– Preslika uporabne dozvole
– Preslika Rješenja i Zapisnika Upravnog odjela OBŽ za stavljanje objekta u funkciju turizma
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 6.: Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
– preslike računa prihvatljivih troškova
– dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije opreme, ulaganja
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 7.: Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– preslika ugovora ili drugog dokaza o uspostavljenoj suradnji s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima (neovisno o datumu sklapanja)
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva

• MJERA 8.: Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama
– preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima,
– fotografije sa sajma – manifestacije
– druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva.

V. POSTAVLJANJE UPITA

Svoje upite u svezi provedbe ovog Javnog poziva možete postavljati na mail: potpore.knvinogradi@gmail.com Sva pismeno postavljena pitanja i odgovori putem ovog mail-a bit će objavljeni na web stranici Općine Kneževi Vinogradi u dijelu Javnog poziva i jedine su relevantne informacije u svezi ovog Javnog poziva.

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanim obrascima) uz prilaganje obvezne opće i posebne dokumentacije podnoseISKLJUČIVO PUTEM POŠTE na adresu:

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
Hrvatske Republike 3.
31309 Kneževi Vinogradi

S naznakom – ZA POTPORE U PODUZETNIŠTVU I TURIZMU

Za svaku mjeru podnosi se poseban zahtjev
Natječaj je otvoren do 01.prosinca 2022.godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Podnositelj može unutar jedne godine podnijeti više zahtjeva, ali samo jedan zahtjev unutar svake mjere.

VII. ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA

Za postupak dodjele potpora po ovom Programu općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provedbu Programa mjera poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021-2024 godine (dalje: Povjerenstvo).
Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti jeli zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Odluku o isplati sredstava donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Povjerenstva.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi, te se u slijedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Općine Kneževi Vinogradi.
Kontrola se vrši dostavom dokaza za utvrđivanje navedenih situacija iz prethodnog stavka, a gdje to priroda projekta omogućava i kontrolom na licu mjesta.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve što nije navedeno u tekstu Javnog poziva, primjenjivat će se odredbe Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21).

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Vedran Kramarić, mag.iur.v.r.

PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

OBRASCI po Mjerama:

  1. PIT-1/21-24
  2. PIT-2/21-24
  3. PIT-3/21-24
  4. PIT-4/21-24
  5. PIT-5/21-24
  6. PIT-6/21-24
  7. PIT-7/21-24
  8. PIT-8/21-24

 

1 2 3 4 15