Priopćenje u svezi donesene Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Usoz-11/20-5 i Usoz-92/2-5 u postupku ocjene zakonitosti općeg akta: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 363-03/21-01/01
URBROJ: 2100/06-01-3/1-21-6
Kn.Vinogradi, 24.05.2021.

PRIOPĆENJE

u svezi donesene Presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Usoz-11 / 20-5 i Usoz-92 / 2-5 u postupku ocjene zakonitosti općeg akta: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi (više…)

Obavijest kandidatima i nositeljima kandidacijskih lista na izborima za izvršno i predstavničko tijelo Općine Kneževi Vinogradi u svezi predaje financijskih izvješća

Obavijest kandidatima i nositeljima kandidacijskih lista na izborima za izvršno i predstavničko tijelo Općine Kneževi Vinogradi u svezi predaje financijskih izvješća

Obavještavamo sve obveznike predaje financijskih izvještaja (kandidati i nositelji kandidacijskih lista) o financiranju izborne promidžbe da se financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe dostavljaju unosom u informacijski sustav, te se objavljuju na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr, sukladno priopćenjima o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe na izborima izdanim od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.

Rok za unos prvog izvješća je sedam dana prije održavanja izbora, odnosno zaključno s 08. svibnja 2021. godine.

Kako bi se pružila podrška kandidatima za unos navedenog izvješća OIP Kneževi Vinogradi osiguralo je dežurstvo 08. svibnja 2021. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i to putem mail-a: oip.knezevi-vinogradi@izbori.hr i mobitela 099-707-29-91.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI

Tekst obavijesti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021. – 2024. godine za 2021. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 6. Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 12.04.2021. Općinski načelnik je dana 14.04.2021.godine objavio

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021.-2024. godine za 2021. godinu (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2021. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 12.04.2021., Općinski načelnik je dana 14.04.2021. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2021.godini (više…)

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024. godine“

Temeljem članka 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i
Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine“ (Službeni glasnik 6/21), Odluke o raspisivanju javnog poziva od 12.04.2021. Općinski načelnik je dana 14.04.2021. godine objavio

JAVNI POZIV za provođenje mjera iz Programa „Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.- 2024.godine“ (više…)

Općini Kneževi Vinogradi odobren još jedan projekt financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine

Općini Kneževi Vinogradi dana 12.04.2021.godine odobrena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Razvoj i unaprjeđenje Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.godine, temeljem Poziva „Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek“ (više…)

Obavijest o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda putem blagajne Općine Kneževi Vinogradi od 01. travnja 2021. godine (bez naknade)

Obavijest o plaćanju komunalne naknade i naknade za uređenje voda
putem blagajne Općine Kneževi Vinogradi od 01. travnja 2021. godine
– bez naknade –

(više…)

Obavijest o početku deratizacije na području Općine Kneževi Vinogradi

Obavještavamo građane s područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica VETAM d.o.o. izvoditi tretman deratizacije u vremenu od 15. do 20. ožujka 2021. godine.

1 2 3 4 12