Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 09. prosinca 2015. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro Općine  Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr  (više…)

Nacrt prijedloga Strategije razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 09. prosinca 2015. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Strategije razvoja  Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem e-maila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr  (više…)

Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kneževi Vinogradi

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. prosinca 2015. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem e-maila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr  (više…)

OBAVIJEST o zbrinjavanju animalnog otpada

Obavještavaju se mještani sa područja Općine Kneževi Vinogradi da će Veterinarska stanica Beli Manastir osigurati spremnik – kontejner za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnik će se nalaziti u dvorištu Veterinarske stanice u Kn. Vinogradima u periodu od 15.11.2015. do kraja veljače 2016. godine.

U spremnik se smije odlagati isključivo animalni otpad od svinjokolja. Strogo se zabranjuje bacanje animalnog otpada po kanalima i drugim javnim površinama.

Kontrolu će vršiti komunalni radnici i komunalni redar općine, te će protiv počinitelja biti podnesena kaznena prijava.

Obavijest

Értesités

Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje

KNEŽEVI PARKOVI D.O.O.

Dana 31. listopada 2015. godine objavljen je Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje.

U nastavku se nalaze tekst Javnog natječaja te popis čestica obuhvaćenih ovim natječajem.

Javni natječaj za zakup zemljišta u sastavu groblja na području Općine Kneževi Vinogradi koja se u planovima ne koristi kao groblje

Popis čestica

 

Obavijest o donaciji jabuka

Općina Kneževi Vinogradi obaviještava o DONACIJI JABUKA – korisnicima socijalne pomoći kojima je priznato pravo zajamčene minimalne naknade, roditeljima sa 3 i više djece i udomiteljskim obiteljima.

Podjela će se vršiti 13. listopada 2015. godine (Utorak), uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a i odreska o primljenoj naknadi.

Redoslijed podjele

Karanac – od 7:00 do 15:00 u prostorijama Doma kulture
Suza – od 7:00 do 15:00 u prostorijama Doma kulture
Zmajevac – od 7:00 do 15:00 u prostorijama Doma kulture
Kamenac – od 7:00 do 15:00 u prostorijama Doma kulture
Kotlina – od 7:00 do 15:00 u prostorijama Doma kulture
Kn. Vinogradi, Mirkovac, Jasenovac – od 08:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine

Obavijest o mogućnosti kupnje kanti za papir i plastiku

Pravo na kupnju kanti za papir i plastiku imaju:

  • pravne osobe s područja Općine Kneževi Vinogradi koje posjeduju poslovne objekte (moguće je kupiti do maksimalno 5 kanti za papir, odnosno 5 kanti za plastiku)
  • kućanstva koja nisu registrirana kao korisnici usluge, a imaju potrebe za kantama (moguće je kupiti do maksimalno 2 kante za papir, odnosno 2 kante za plastiku)
  • kućanstva koja su dobila kante besplatno, a koja koriste uslugu odvoza (moguće je kupiti još jednu kantu za papir, odnosno plastiku).

Kante se mogu kupiti po cijeni od 50,00 kuna po komadu.

(više…)

JAVNI POZIV za poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini

Općinski načelnik dana 21.09.2015. godine objavljuje JAVNI POZIV za poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi u 2015. godini.

Potpora obuhvaća poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi za trgovačka društva, obrte i OPG-e koja zaposle nove djelatnike. Subvencija po zaposlenoj osobi iznosi jednokratno 2.000,00.kn. (više…)

JAVNI POZIV za poticanje gospodarstva, otvaranja i preseljenja OPG-a, obrta i trgovačkih društava na području Općine Kneževi Vinogradi

Općinski načelnik dana 21.09.2015. godine objavljuje JAVNI POZIV za poticanje gospodarstva, otvaranja i preseljenja OPG-a, obrta i trgovačkih društava  na području Općine Kneževi Vinogradi

Potpora obuhvaća poticanje obrtništva i poduzetništva – gospodarstva početnicima na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i obrtima i trgovačkim društvima koji su preselili sjedište tvrtke ili obrta s nekog drugog područja na područje Općine Kneževi Vinogradi. Subvencija iznosi 5.000,00 kuna.

(više…)

JAVNA OBJAVA – postupak radi utvrđivanja činjenica za obračun i naplatu komunalne naknade na području Općine Kneževi Vinogradi

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, temeljem članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), a u predmetu rješavanja upravnih stvari radi obračuna komunalne naknade temeljem Odluke o komunalnoj naknadi  (Službeni glasnik 9/00, 19/01, 5/02, 1/05, 5/07, 2/08, 1/09, 2/11, 5/11, 7/12, 11/14, 2/15), dana 14.09.2015. pokreće postupak radi utvrđivanja činjenica za obračun i naplatu komunalne naknade na području Općine Kneževi Vinogradi

(više…)

Obavijest o zbrinjavanju pasa lutalica

Općina Kneževi Vinogradi potpisala je ugovor sa Veterinarskom stanicom iz Belog Manastira o obavljanju usluga prikupljanja i zbrinjavanja pasa lutalica. Stoga obavještavamo stanovnike Općine Kneževi Vinogradi da ukoliko imaju saznanja da u njihovom naselju ima pasa lutalica, obavijeste Veterinarsku stanicu na telefonski broj: 031/700-133.

OBAVIJEST
ÉRTESÍTÉS

Obavijest o sufinanciranju nabavke školskih udžbenika

Dana 01. rujna 2015. godine Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi donio je Odluku o sufinanciranju nabavke školskih udžbenika i to za obitelji s područja Općine Kneževi Vinogradi s troje i više djece koja pohađaju osnovnu i srednju školu.

Udžbenici će se sufinancirati u iznosu od 400,00 kn po djetetu.
(više…)

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za izradu Strategije razvoja Općine Kneževi Vinogradi 2015.-2020.

Općina Kneževi Vinogradi poziva sve zainteresirane mještane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije da prijave svoje projektne ideje i razvojne projekte koje mogu doprinijeti gospodarskom, društvenom i infrastrukturnom razvoju, te podizanju kvalitete života stanovnika na području Općine Kneževi Vinogradi.

Prikupljene projektne ideje i razvojni projekti će se uvrstiti u cjelovitu bazu projekata buduće Strategije razvoja općine Kneževi Vinogradi. Projekti uvršteni u bazu projekata Strategije razvoja, prilikom apliciranja na nacionalne i natječaje EU fondova i programa mogu ostvariti dodatne bodove pri ocjenjivanju samih projekata.

(više…)

OBAVIJEST: Proglašena elementarna nepogoda

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su   pretrpjele štetu djelovanjem nepovoljnih  vremenskih uvjeta – suše na području Općine Kneževi Vinogradi, da je Župan Osječko-baranjske Županije proglasio elementarnu nepogodu  za poljoprivredne kulture zasijane u proljetnoj sjetvi 2015. godine, te povrtne i voćarske kulture.

(više…)

1 16 17 18 19 20 25