22. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

KLASA:023-01/20-01/05
URBROJ:2100/06-01-01/02-20-01
Kneževi Vinogradi, 05.03.2020.

Temeljem članka 34. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj: 3/18 ) i članka 25. Poslovnika o radu (Službeni glasnik“ broj: 3/18) Općinskog vijeća saziva:

22. Sjednicu Općinskog vijeća
Općine Kneževi Vinogradi

Koja će se održati dana 11.03.2020. godine (SRIJEDA) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“ u Kneževim Vinogradima.

Za sjednicu predlažem sljedeći :

D N E V N I     R E D
• Pitanja i inicijative vijećnika
• UsvajanjeZapisnika sa 21. sjednice vijeća

1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja korisnika;
3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 4037;
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

Objavljen Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2020. godini 

Dana 04. ožujka 2020. objavljen je Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2017-2020. godine“ u 2020. godini.
Rok za prijavu 01.prosinac 2020.

Javni poziv za provođenje mjera iz ˝Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kneževi Vinogradiza razdoblje od 2017.-2020. godine˝ u 2020. godini

obrasci

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ u 2020.godini

Dana 03.03.2020. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove za period 2017.-2020. godine za područje „Poticanje uređenja naselja“ u 2020.godini.

Natječaj je otvoren do 01.12.2020.

Tekst Javnog poziva
Tekst Javnog poziva – HU
Obrasci-svi (pojedinačni obrasci na web stranici www.knezevi-vinogradi.hr )

Objavljen Javni natječaj za financiranje manifestacija na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini

Dana 03.ožujka 2020.godine objavljen Javni natječaj za financiranje manifestacija na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. godini.
Natječaj je otvoren 30 dana, odnosno do 02.04.2020.

Tekst javnog natječaja
Upute za ponuditelje
Obrazac

Odluka o obustavi Javnog natječaja za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2020. (31.03.2020.)

 

 

 

Nacrt Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 370-01/20-01/3
URBROJ: 2100/06-01-04/01-20-01
Kn.Vinogradi,24.02.2020.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 28.02.2020. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi
Savjetovanje traje od 24.veljače do 25.ožujka 2020.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25.ožujka 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem e-mail na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .
Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine..
Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Nacrt Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Općine Kneževi Vinogradi

Obrazloženje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića “ZEKO” Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 601-02/19-01/5
URBROJ: 2100/06-01-04/01-20-02
Kn.Vinogradi,10.02.2020.

Općina Kneževi Vinogradi, temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Službeni glasnik 25/13, 85/15), dana 10.02.2020. objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika
Savjetovanje traje od 10.veljače do 11.ožujka 2020.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27.veljače 2020.godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi ili slanjem emaila na adresu opcina@knezevi-vinogradi.hr

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Kneževi Vinogradi.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Kneževi Vinogradi. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi www.knezevi-vinogradi.hr .

Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika koji je objavljen na internet stranici Općine Kneževi Vinogradi predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Kneževi Vinogradi – www.knezevi-vinogradi.hr u rubrici „Savjetovanje sa javnošću“ i na Oglasnoj ploči Općine.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI

Nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja – korisnika
Obrazloženje
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (1)

1 2 3 4 25